Friday, February 8, 2008

Candabirawa: Perang RobotCandabirawa karya akbar
Mahacendekiawan raksasa
Budaya abad Biorobotika


FUTURE SHOW--Buku pakem pawayangan jaman isukan mulai dipagelarkeun ku ki dalangmaya. Benten tina Future Shock seratan Alvin Toffler, Future Show ngarupakeun karya eksperimentasi rekacipta dialektis tina ilmu sareng ngelmu. Bentuk kamanunggalan dialektis tina rasio sareng rasa: harmoni budaya Kulon sareng Wetan. Memang, ki dalang sanes futurolog, nanging futuris pangambah dimensi en avant vu. --"Nah, ieu gaya citra + catur + carita Ki Harsono Siswocarito dina pagelaran isukan."--Mangga dipalire:

Kelir hideung
Tabir nineung
"Move!"
(Clap!)--"Awas!"
(Dor!)--"Aauukkhh!"
"Hmh, maju!"
"Tembak!"
(Klik!)--"Sial! Kandas!"
Sora sirna
Sepi fana
(Wut! Jleg!)--"Ati-ati! Jagi di payun!"
"Sayagi!"--(Wuz!
Leb!)--"Aman!"
"Laser, Let!"
"Sayagi!"
"Sabot kabel fiber optic
ieu--cepet!"
(Zzsstz!)--"Beres!"
NAKULA: Nah, atos pegat saluran informasi Mabes Bulupitu sareng Lab Biorobotika di Mandraka. Hayu urang tewak Jendral Salya!"

SADEWA: Antosan, Kapten Nakula--kumaha sareng intelsat Astina?

NAKULA: Beu, naha anjeun poho, Letkol Sadewa? Pangkalan militer angkasa luar sareng pakakas star-war Astina atos amburadul sawaktos Marsekal Gatotkaca ngemban tugas panglima perang bentang.

SADEWA: O muhun, sae atuh. C'mon!

Dua perwira utama ti Divisi Bumiretawu sareng Divisi Sawojajar eta ngolepat-kebat miyang ka Mandraka demi tugas milari konci rahasia Biorobotika. Tanpa ngawasa konci rahasia eta pamohalan Amarta tiasa naklukeun Brigade Biorobotika Candabirawa anu dikomandoan Panglima Jendral Salya.

Salya taparekayasa
Di Lab Biorobotika


MANDRAKA.--Jendral Salya gentur tapa nyampurnakeun eksperimen biorobotika anu pang enggalnya. Biorobot Panumpes Pamungkas! Warisan budaya biorobotika ti Prof Dr Bagaspati eta estu luarbiasa. Artificial intelligence, konci kasuksesan robotika, kiwari parantos dilengkapan ku artificial intuition konci kasuksesan biorobotika. Prof Dr Bagaspati parantos ngawariskeun dadasar deformasi silico-logicus janten biosilico-logicus. Eta tea Biorobotika Candabirawa. Nineung sareng keueung! Sareng ku Jendral Salya, Brigade Biorobotika Candabirawa sayagi dikirim ka naraka Kurusetra.

saparantosna riset paripurna, Jendral Salya gura-giru ngontak Mabes Bulupitu. mantenna kaget-roket lantaran sadaya saluran informasi rusak. Kasurung ku ambek beureum-geuneuk tanaga midek mantenna ngabanting videophone. Lajeng buru-buru mantenna mandap tina eta gedong panyakar langit Lab Biorobotika. Pas nincak lantai handap, mantenna disergap ku Kapten Nakula sareng Letkol Sadewa.

SADEWA: Ulah motah! Urang rampungkeun masalah perang!

SALYA: Soal perang? Ieu lain tempatna! Perang urusan medan tempur, lain laborat!

NAKULA: Bener, Jendral, tapi Lab Biorobotika ieu geus jadi sumber malpraktek iptek anu pang bahayana pikeun peradaban manusa jaman isukan. Kurusetra geus teu jadi arena uji-aji pikeun bebener jeung kaadilan, tapi ajang panumpesan manusa. Biorobotika migawe manusia jadi budak jeung bidak mangsa ciptaanna. Tibatan tumpur-ludes dipodaran ku ciptaan, leuwih hade paeh demi Tuhan!

SALYA: Hmh, terus naon kahayang andika?

SADEWA: Tingali destruction-button ieu!

NAKULA: Nah, milih mati sampyuh, atawa serahkeun konci formula rahasia Biorobotika Candabirawa?

SALYA: Licik-pidik sia keparat! Sia nyangka bisa nandingan kasaktian aing? Hua-ha-ha-ha… tah cokot! Nah, sampe kapanggih di Kurusetra!

Saparantosna mibanda eta konci rahasia Biorobotika Candabirawa, Kapten Nakula sareng Letkol Sadewa sakolepat leungit tanpa lebih ilang tanpa karana dinu poek-mongkleng. Jendral Salya molotot sareng kekerot. Kangge meper nafsuna, mantenna kebat lebet ka bar. Sareng teu lami mantenna parantos lemes-ambles dina ranjang Setyawati, kaulinan bom.

Dina pepende awewe
Kabeh wae oge bahe!
--XXX--
"Euleuh?"
"Oh!"

Wanci janari Setyawati ngagolepak numpak enak, Jendral Salya nyimpen sci-fi doll di sisi carogena, anu tiasa sasauran, "O Dear, let me go to a biorobotic sci-fi war!" Rengse motong rasukan wengi mantenna buru-buru salin busana perang lajeng kebat miyang ka Bulupitu.

Beda peristiwa
Tunggal carita
--F = N2C

LAB BIOART, AMARTA.--Pandawa tiasa midamel deformasi konci rahasia Biorobotika Candabirawa di Lab Bioart, tina deformasi artificial intuition mahluk biosilico-logicus eta ngawujud tilu formasi anyar: biosilico-estheticus, biosilico-ethicus, sareng biosilico-mysticus. Tina tilu formasi eta kacipta biorobot Arsoid, Ethicoid, sareng Deusoid: bangsa biorobot anu mibanda rasio sareng rasa. Estu luarbiasa! Lab Bioart tiasa midamel biorobot jenius anu peka kana bebener, kaendahan, kasaean, sareng kamukzizatan. Deusoid kebat dibantun ku Jendral Darmakesuma pakar tapa-rekacipta di Lab Bioart eta. Mahluk biosilico-deus eta sayagi janten panyalamet umat dina ajang-perang The Last World War Baratayuda.

DARMAKESUMA: Nah, rupina Deusoid anu sanggemnandingan Candabirawa. Kumaha kaayaan Kurusetra?

KRESNA: Gawat, Jendral! Unggal jalmi nyarios, "Brigade Biorobotika Candabirawa amuk-amukan tambah cacahna!" Kitu sanes, Jendral Bima?

BIMA: Bener, Jendral! Amarta kapaksa mundur-tempur sabab sagala sanjata teu aya anu mampu ngalebur-ancur Biorobotika Candabirawa. Kadigdayaan eta mahluk biosilico-logicus nyata-nyata laknat keparat! Jahanam serem-kejem!

DARMAKESUMA: Teras strategi naon anu pas dipigawe kangge kasalametan umat?

KRESNA: Simpen sadaya sanjata! Lajeng gunakeun pakean anti-biorobotika.
"Tepat! Senjata = bencana! Naon hartosna? tingali--bumi bencah, ozon bareulah, malapataka jagat pating kolepat!"
Nature + Culture - Nurture = No Future
"O Brahmadharmavisnu!"
"Future is the triad of nature-culture-nurture!"
DARMAKESUMA: Sae, back to nurture. Urang musnah-punahkeun Biorobotika Candabirawa. Hayu ka Kurusetra!
"Sayagi! Sayagi! Sayagi!"

Perang Biorobotika
Ilang Bangsa Manusa

KURUSETRA.--Sci-fi war!
"Dur, Cit, Karta--tingali HDTV: Biorobotika Candabirawa anu perang, pan urang mah tinggal ongkang-ongkang. Kurawa jelas menang!"
HDTV: (Katingal--raksasa-raksasa otak-komputer, panon-parabola, cepil-radar, buuk-laser, huntu-misil, panangan-rudal, ramo-nuklir, awak-amunisi, paru-paru-mesiu, samparan-panser--motah-polah mekanis-programis-katastropis!)
"Surrealisme kontemporer!"
"Superrealisme!"

(Linggih Jendral Salya + pamencet + inuman--layar detector--tombol-tombol teleinstructor--peta panumpesan Kurusetra--sinyal--0987654321--)
Faulkner: "When will I be blown up?"
"As it's so!"

(Jendral Salya ngadadak-ngoceak, "Deusoid?!"--Supersensory + artificial intuition detector: F = N2C--Biorobotika Candabirawa 1/1 raib-ajaib!)
"Adidaya tanpa sanjata!"
SALYA: Hmh, keparat! Saha andika?

DEUSOID: Kaula Deusoid.

SALYA: O, my God! Andika Batara Dharma?
Bacon: "Idols of the Mind!"
DEUSOID: O, Salya--pesekan heula Idols of the Sign, udaran Idols of the Soul. Kakara andika nyaho saha kaula!

SALYA: Ilmu Kalimasada!

(Darmakesuma dongkap--Candabirawa ilang--Darmakesuma menang!)

Manusa tuan keur ciptaan
Sanes budak atawa korban
Sanes Tuhan atawa setan!
"Biorobotika lebur!"
"Salya gugur!"
"Hidup Darmakesuma!"

Kelir bodas
Tabir waas

:--"Nah, eta rupina kilas-pentas tea. Aya sareng Teuaya sami utama. Harepan ki dalangmaya kana hampurana--wilujeng patepang deui dina lakonet sanesna!"


Ki Harsono Siswocarito
Semarang, 7 Pebruari 2008