Monday, May 16, 2011

Jaipongan Mujra

Semar Semar ya winangnung
Semar kuncung dana wulung
Semar sana ya sumalindung
Semar gelare wayang agung


KARANG TUMARITIS.--Panakawan Amarta nyaeta Cepot, Dawala, sareng Nala Gareng nuju sempal kapiguyon ngahibur sadaya warga jagat lokamaya. Dina harita aya hiji seni anu namina Jaipongan Mujra.

CEPOT: Ehm! Dawala, kadieu euy! Nongtong jaipongan yuk?
DAWALA: Saha sindenna?
CEPOT: Hehe, jigana mah Neng Idjah.
GARENG: Ari nu ngibingna saha?
CEPOT: Bejana mah penari Mujra ti India.
DAWALA: Gusti! Anu bener, Aa? Maenya urang India tiasa jaipongan.
CEPOT: Eh, ari silaing. Pan wayang asal caritana teh ti India.
GARENG: Saha nami penarina, Aa?
CEPOT: Cenah mah Saima Khan.
DAWALA: Aduh, penari eta mah bohay mani geulis pisan. Buru ah urang nongton.

Sunday, May 15, 2011

Ekek Paeh

Semar Semar
Ya gegelar
Semar kuncung
Dana wulungKARANG TUMARITIS--Semar Badranaya nuju kadehesan para putra pun Sastrajingga, Udawala, lan Nala Gareng nuju katamuan sahiji seniwati ti macanegara namina Nyai Rachel Brice anu bade duetjoget diiringan ku Nayi Upit Sarimanah.

SEMAR: Jang, cing geura caralik. Iye geuning aya Nyai Upit Sarimanah sareng Nyai Rachel Brice ti jagad Likamaya.

CEPOT: Enya, Pa. Teu sangka geuning tiasa patepang di dieu nya?

DAWALA: Sumuhun geuningan. Kombinasi Ratu goyang sareng ratu haleuang ngahiji jadi seni anu sajati.

GARENG: Cicing ulah garandeng! Hayu urang tongton.

SEMAR: Mangga, Jang. Urang haturan lagu "Ekek Paeh".

CEPOT: O, "Tablo" tea, Pa?

SEMAR: Enya, tah eta. Ari basa Inggris na mah teuing.

DEWALA: "Parrot Died" meureun?

SEMAR: Heueuh tah eta.


video

Wednesday, May 11, 2011

Panakawan Jaipongan

Semar semar ya gegelar
Semar kuncung
Dana wulung
Semar pakuning alam


KARANG TUMARITIS—Mangga urang pinton Panakawan Lurah Semar Badranaya sapara putra Sastrajingga, Udawala, lan Nala Gareng anu nuju nanggap jaipongan Majalengka kangge hiburan sadaya hamarayat duniamaya.

SEMAR: Jang, sok ka dieu. Urang nonton Jaipongan Majalengka.
CEPOT: Mangga, Pa. Hehe.... rame euy! Dewala, ngibing yu.
DEWALA: Sok atuh. Keur ngalemeskeun awak. Pararegel yeuh. Si Gareng di mana, Aa?
CEPOT: Tuh di ditu, deukeut sinden.
DEWALA: Aduh eta si Gareng, jaiponganana mani kahot pisan.
GARENG: Ngajedog sia! Gandeng! Hayu ngigel!CEPOT: Huaduuh... cape euy. Ngibing jaipongan Majalengka mah siga gelut dina pencak silat.
DEWALA: Itung-itung olah raga, Aa?
SEMAR: Jang, hayu atuh urang tepangan itu geuning Juragan Arjuna dongkap.
CEPOT: Mangga, Pa.